Velg en side

Etter Den Hellige Ånd kom ser vi «Den første menighet» vokse fram. I den menigheten var det noen verdier som den dag i dag former og danner Guds menighet slik Han ønske den. En av disse verdiene er det å være et Vitne. Hva vil det si å være et vitne og hvorfor er det å være et vitne en av de store verdiene i Guds menighet.