Velg en side

Historien om diakonen Filip er til å bli klok av. Hans møte med den Etiopiske hoffmannen fikk følger i sin tid og langt utover denne. Historien viser oss Den Hellige Ånds gjerning, evangeliets betydning og villigheten til Filip selv er nøkkelen til et viktig møte med Gud og forvandling av menneskers liv.

Apostlenes Gjerninger 8:26-35